1. Abu Bakar Ash-Shiddiq pernah berkata : “Barangsiapa masuk kubur tanpa membawa bekal, maka seakan-akan dia mengarungi lautan tanpa perahu.”

2. Rasulullah Saw bersabda : “Keadaan mayat di dalam kubur itu tak ubahnya seperti orang yang tenggelam yang meminta pertolongan.”