Ada yang mengatakan :

  1. “Berbahagialah orang yang dapat menjadikan akalnya sebagai raja, sedangkan nafsunya menjadi tawanan.
  2. celakalah orang yang menjadikan nafsunya sebagai raja, sedangkan akalnya dijadikan tawanan.”

 Berbahagialah seseorang yang akal sehatnya dapat mengendalikan dorongan nafsunya. Celakalah orang yang akalnya terbelenggu dan dikendalikan oleh nafsunya.