’Utsman ra berkata:

  1. ”Barang siapa yang menjauhi keduniawian, niscaya akan dicintai oleh Allah.
  2. Barang siapa yang menjauhi dosa-dosa, akan dicintai oleh para malaikat.
  3. barang siapa yang menanggalkan ketamakan terhadap milik orang lain, niscaya akan dicintai oleh orang lain.”

Menjauhi keduniawian maksudnya tidak bermegah-megahan, mengurangi makan minum, dan tidak suka kepada pujian manusia. Hal ini membuat pelakunya dicintai Allah, sebab pelakunya jauh dari riya’ dan sifat sombong.

Orang yang meninggalkan dosa akan dicintai malaikat, sebab ia tidak membuat sibuk malaikat pencatat keburukan.

Orang yang menanggalkan sifat tamak terhadap milik orang lain akan dicintai semua orang, sebab ia tidak menjadi beban pikiran orang lain.

Advertisements