Sebagian ahli bijak mengatakan: Ada empat perkara jelek, namun masih ada empat perkara lain yang lebih jelek lagi, yaitu:

  1. Perbuatan dosa yang dilakukan oleh kaum muda itu jelek, namun yang lebih jelek lagi adalah perbuatan dosa yang dilakukan oleh kakek-kakek.
  2. Sibuk dengan segala macam urusan duniawi bagi orang yang bodoh itu jelek, namun yang lebih jelek lagi bila yang menyibukkan diri dengan urusan duniawi itu orang ’Alim.
  3. Malas beribadah bagi kaum awam adalah jelek, namun yang lebih jelek lagi bila malas beribadah itu dilakukan kalangan ulama dan santrinya.
  4. Berlaku sombong bagi orang kaya adalah jelek, namun yang lebih jelek lagi adalah berlaku sombongnya orang fakir.”

 

Rasulullah s.a.w besabda:

”Barang siapa yang bertambah ilmunya namun tidak bertambah kezuhudannya terhadap dunia, maka ia tidak bertambah dari Allah, kecuali tambah jauh.” (HR. Dailami)