Yahya bin Mu’az Ar-Razi berkata :

  1. “ilmu itu pembimbing amal
  2. pemahaman itu wadahnya ilmu
  3. akal itu penuntunpada kebaikan
  4. hawa nafsu itu kendaraan dosa
  5. harta itu pakaian orang-orang yang takabbur
  6. dunia itu pasarnya akhirat

Rasulullah saw bersabda : “barang siapa mengambil dunia dengan cara yang halal, maka Allah pasti akan menghisabnya. Barang siapa mengambil dunia dengan cara yang haram, maka Allah pasti akan menyiksanya.” (HR Hakim)