Rasulullah saw bersabda :

“Ada enam golongan manusia yang aku kutuk dan Allah pun mengutuk mereka. Setiap nabi yang do’anya diijabahi juga mengutuk mereka. Mereka yang dikutuk itu adalah :

  1. orang yang menambah-nambahi (ayat) dalam kitab Allah ta’ala
  2. orang yang mendustakan ketentuan Allah
  3. penguasa yang otoriter, sehingga dia memuliakan orang yang dihinakan Allah danmenghinakan orang yang dimuliakan Allah
  4. orang yang menghalalkan perkara yang diharamkan Allah
  5. orang yang menghalalkan perbuatan yang telah diharamkan Allah terhadap ahli baitku, dan
  6. orang yang meninggalkan sunnahku.

Maka pada hari kiamat nanti Allah tidak akan melihat mereka dengan pandangan rahmat.” (HR Tirmidzi dan Hakim)