‘Ali ra berkata :

  1. “ilmu adalah sebaik-baik harta warisan
  2. sopan santun adalah sebaik-baik perolehan
  3. taqwa adalah sebaik-baik bekal ke akhirat
  4. ibadah adalah sebaik-baik harta perniagaan
  5. amal shalih adalah sebaik-baik penuintun (ke surga)
  6. budi pekerti yang mulia adalah sebaik-baikteman
  7. sifat hilm (santun) adalah sebaik-baik pembantu
  8. qana’ah adalah sebaik-baikkekayaan
  9. taufiq adalah sebaik-baik pertolongan
  10. mati adalah sebaik-baik pendidik (menuju kebaikan akhlaq).”