Ulama ahli bijak berkata : “ada sepuluh sifat yang dibenci Allah, yang timbul dari sepuluh macam orang, yaitu :

  1. sifat bakhil yang timbulndari orang kaya
  2. kesombongan yang timbul dari orang fakir
  3. ketamakan yang timbul dari ulama
  4. tidak punya rasa malu yang timbul dari kaum wanita
  5. cinta keduniaan yang timbul dari kakek-kakek
  6. kemalasan yang timbul dari kaum remaja
  7. kelaliman yang timbul dari para penguasa
  8. pengecut yang timbul dari pasukan perang
  9. ujub yang timbul dari kalangan orang-orang zuhud, dan
  10. riya’ yang timbul dari kalangan ahli ibadah.”