Ketika ‘Ali ra ditanya tujuh masalah, ‘Ali ra menjawab sebagai berikut :

  1. apakah ada sesuatu yang lebih berat daripada langit ? “Tuduhan palsu itu lebih berat daripadalangit.”
  2. apakah ada sesuatu yang lebih luas daripada bumiu ? “kebeneran itu lebih luas daripada bumi.”
  3. apakah ada sesuatu yang lebih kaya daripada laut ? hati yang qana’ah itu lebih kaya daripada lautan.”
  4. apakah ada sesuatu yang lebih keras daripada batu ? “hati orang munafiq itu lebih keras daripada batu.”
  5. apakah ada sesuatu yang lebih panas daripada api ? “penguasa yang zhalim itu lebih padas daripada api.”
  6. apakah ada sesuatu yang lebih dingin daripada Zamharir (neraka yang sangat dingin) ? “berhajat kepada orang yang bakhil itu lebih dingin daripada Zamharir.”
  7. apakah ada sesuatu yang lebih pahit daripada racun ? “sabar itu lebih pahit daripada racun.” Riwayat lainmenyebutkan:”mengadu domba itu lebih pahit daripada racun.”
Advertisements