Tiga nasihat Nabi s.a.w kepada seorang pemuda yang hendak pergi menuntut ilmu:

  1. takutlah kepada Allah, baik sewaktu berada ditempat sepimaupun ditempat ramai.
  2. jaga lisanmu, jangan sampai engkau berkata sembarangan kepada orang lain, kecuali hal-hal yang baik.
  3. perhatikan makananmu, jangan sampai engkau memakannya,kecuali dari hasil yang halal.
Advertisements