Allah berfirman kepada nabi ’Uzair:

”Wahai ’Uzair,

  1. jika engkau melakukan dosa kecil, maka jangan melihat kecilnya dosa, tapi lihatlah pada Dzat yang kau durhakai.
  2. jika engkau memperoleh kebaikan sedikit, maka janganlah engkau melihat kecilnya kebaikan, tapi lihatlah kepada Dzat yang telah memberikan rizqi itu kepadamu.
  3. jika engkau tertimpa musibah, maka janganlah engkau mengadukan Aku kepada makhluk-Ku, sebab Aku tidak pernah mengadukanmu kepada para malaikat-Ku ketika engkau berbuat maksiat kepada-Ku.”
Advertisements