Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : “Sesungguhnya Rasulullah saw. bersabda : “Bersegeralah kalian untuk beramal sebelum datangnya tujuh perkara. Apakah kamu menantikan kemiskinan yang dapat melupakan, kekayaan yang dapat menimbulkan kesombongan, sakit yang dapat mengendorkan, tua renta yang dapat melemahkan, mati yang dapat menyudahi segala – galanya, atau menunggu datangnya Dajjal, padahal ia adalah sejelek-jelek sesuatu yang ditunggu, atau menunggu datangnya hari kiamat padahal kiamat adalah sesuatu yang amat berat dan amat menakutkan.

(HR. Tirmidzi)

(Sumber : Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Bab Anjuran Berbuat Baik)