Dari Anas ra., ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : “Apabila Allah menghendaki hamba-Nya menjadi orang yang baik, maka ia menyegerakan siksaannya di dunia, dan apabila Allah menghendaki hamba-Nya menjadi orang jahat, maka ia menangguhkan balasan dosanya sehingga Allah akan menuntutnya pada hari kiamat.”

(Sumber : Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Bab Sabar)