Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : “Tahukah kalian orang yang bangkrut ?” Para sahabat menjawab: “Orang bangkrut adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta benda. “ Beliau bersabda : “Sesungguhnya orang yang bangkrut dari umatku adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan membawa salat, puasa dan zakat, tetapi ia suka mencaci maki, menuduh, makan harta orang lain, menumpahkan darah, serta memukul orang lain. Kemudian pahalanya diberikan kepada orang yang dianiayanya. Jika kebaikannya sudah habis sedangkan kesalahan-kesalahannya belum terbayar, maka ia dilemparkan di tengah-tengah orang-orang yang pernah dianiayanya, yang akhirnya ia dilemparkan ke dalam neraka.”

(HR. Muslim)

(Sumber : Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Bab Perintah Tidak Berbuat Aniaya)

Advertisements