Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : “Rasulullah saw. mencium cucunya Al-Hasan bin Ali. Waktu itu Al-Aqra’ berada di hadapan beliau, kemudian Al-Aqra’ berkata : “Wahai Rasulullah, saya mempunyai sepuluh orang anak, dan belum pernah kucium seorangpun. “ Rasulullah saw. Menoleh kepada Al-Aqra seraya bersabda : “Siapa saja yang tidak mau mengasihani, maka tidak akan dikasihani.”

(HR. Bukhari dan Muslim)

(Sumber : Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Bab Menjunjung  Kehormatan Umat Islam)

Advertisements