Dari Aisyah ra., ia berkata : “ Ada seorang perempuan yang meminta-minta kepadaku dengan membawa kedua anak perempuannya, ketika itu hanya mempunyai satu biji kurma, dan saya berikan kepadanya. Perempuan itu membagi biji kurma itu kepada dua orang anaknya dan ia sendiri tidak ikut, kemudian ia berdiri lalu keluar. Setelah Nabi saw. datang, maka aku menceritakan kepada beliau tentang peristiwa yang baru saja terjadi. Maka beliau bersabda : “Siapa saja yang diuji dengan anak-anak perempuannya, kemudian ia dapat mengasuhnya dengan baik, maka anak-anak perempuannya akan menjadi tirai api neraka.”

 

(HR. Bukhari dan Muslim)

 (Sumber : Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Bab Kasih Sayang Terhadap Perempuan)

Advertisements