Dari Mu’awiyah bin Haidah ra., ia berkata : Saya bertanya kepada Rasulullah : “Apakah hak istri atas suaminya ? “Beliau menjawab : “Kamu harus memberinya makan apabila kamu makan, harus memberinya pakaian apabila kamu berpakaian, tidak boleh memukul mukanya dan tidak boleh menjelek-jelekannya, serta tidak boleh mendiamkannya kecuali di dalam rumah”

 

(HR. Abu Daud)

 (Sumber : Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Bab Bergaul Dengan Perempuan)

Advertisements