Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : “Wahai kaum muslimah, janganlah kalian merasa hina untuk memberi sesuatu kepada tetangga kalian, walaupun hanya kikil kambing.”

 

(HR. Bukhari dan Muslim)

 (Sumber : Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Bab Adab Bertetangga)

Advertisements