Dari Abu Hurairah ra., ia berkata : Rasulullah saw. bersabda : “Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka tidak boleh mengganggu tetangganya. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia memuliakan tamunya. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau kalau tidak hendaklah ia diam!”

 

(HR. Bukhari dan Muslim)

 (Sumber : Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Bab Adab Bertetangga)

Advertisements