Dari Aisyah ra., ia berkata : Saya bertanya : “Wahai Rasulullah, sesungguhnya saya mempunyai dua tetangga, maka siapakah yang harus saya dahulukan ?” Beliau menjawab : “Kepada tetangga yang lebih dekat pintunya.”

 

(HR. Bukhari)

 (Sumber : Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Bab Adab Bertetangga)

Advertisements