Dari Abdullah bin ‘Amr bin Al-Ash., ia berkata : “Seorang lelaki datang menghadap Rasulullah saw. lalu berkata : “Aku akan berbai’at kepadamu, untuk hijrah dan jihad demi mengharapkan pahala dari Allah Ta’ala. “Rasulullah bertanya :”Apakah salah seorang dari kedua orang tuamu masih hidup?” Orang itu menjawab :”Ya, bahkan kedua-duanya.’beliau bertanya lagi: “Apakah kamu menghaarapkan pahala dari Allah ?”Orang itu menjawab :”Ya”. Rasululah bersabda :”Kembalilah kepada kedua orang tuamu, layani mereka dengan baik.”

 

(HR. Bukhari dan Muslim)

 (Sumber : Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Bab Berbuat Baik Kedua Orang Tua dan Bersilaturahim)

Advertisements