Dari Asma’ binti Abu Bakar Ash-Shiddiq ra., ia berkata : Pada masa Rasulullah saw., ibuku yang masih musyrik mendatangi aku. Maka saya bertanya kepada Rasulullah : “Wahai Rasulullah, ibuku mengunjungiku dengan mengharapkan hubungan baik, apakah boleh aku menyambung hubungan dengan ibuku tadi?” Rasulullah bersabda : “Ya, jalinlah hubungan dengannya.”

 

(HR. Bukhari dan Muslim)

 (Sumber : Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Bab Berbuat Baik Kedua Orang Tua dan Bersilaturahim)

Advertisements