Dari Abu Ayyub Khalid bin Zaid Al-Anshariy ra., ia berkata : “ Ada seseorang bertanya kepada Rasulullah : “Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku amal apa yang dapat memasukkanku ke dalam surga. “Nabi saw. menjawab : “Sembahlah Allah dan jangan mempersekutukan-Nya, dirikanlah salat, bayarlah zakat, dan sambunglah tali kekerabatan.”

 

(HR. Bukhari dan Muslim)

 (Sumber : Kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi Bab Berbuat Baik Kedua Orang Tua dan Bersilaturahim)

Advertisements