Dari Ummu ‘Umarah Al Anshariyah r.a. bahwasanya Nabi s.a.w. datang ke rumah Ummu ‘Umarah dan ia menghidangkan makanan untuk beliau, kemudian beliau bersabda : “Makanlah wahai Ummu ‘Umarah” . Ia menjawab : “Saya sedang berpuasa”. Rasulullah s.a.w. bersabda : “Sesungguhnnya orang yang berpuasa itu selalu dido’akan oleh malikat jika ada orang makan di tempatnya sampai selesai makan”. Atau beliau bersabda : “Sampai orang yang makan itu merasa kenyang”.

 

(HR. At Turmudzy)

Advertisements