Abul Abbas Sahl bin Sa’d As-Sa’idi ra. berkata, “Seorang laki-laki datang kepada Nabi saw. dan berkata, ‘Wahai Rasulullah, tunjukkan kepadaku suatu amalan yang apabila kulakukan, aku akan dicintai Allah dan dicintai manusia.’ Rasulullah saw. bersabda, ‘Zuhudlah terhadap dunia, pasti Allah mencintaimu, dan zuhudlah terhadap apa yang ada di tangan manusia, pasti manusia pun mencintaimu’.”

 

(h.r. Ibnu Majah dan yang lain)

Sumber : Hadist ke-31 Arbain An-Nawawi

Advertisements