Mu’adz bin Jabal ra. berkata kepada Rasulullah, “wahai Rasulullah, beritahu aku amal yang dapat memasukan ke surga dan menjauhkan dari neraka’.” Beliau menjawab, “Yang kamu tanyakan adalah perkara besar, namun akan menjadi mudah bagi yang dimudahkan Allah swt. Sembahlah Allah dan jangan menyekutukan dengan yang lain, melaksanakan shalat, mengeluarkan zakat, puasa Ramadhan dan haji ke Baitullah.” Lalu Beliau bersabda, “Maukah kamu aku tunjukan pintu-pintu kebaikan?;Puasa adalah perisai, shadaqah dapat menghapus kesalahan seperti air memadamkan api, dan shalat malam.” Kemudian beliau membaca Surat As-Sajdah: 16-17. Lalu Beliau bersabda,”Maukah kamu kuberitahu pangkal agama, tiang dan puncak tertingginya?” Aku menjawab,”Mau, wahai Rasulullah.” Beliau bersabda, “Pangkal agama adalah Islam, tiangnya adalah shalat, dan puncak tertingginya adalah jihad.” Lalu beliau bersabda.”Maukah kalian kuberitahu apa kendali semua itu?” Aku menjawab, “Mau, wahai Rasulullah.”Beliau menyentuh lidahnya seraya bersabda,”Jagalah ini!”Aku bertanya,”Wahai Nabi Allah, apakah kita akan disiksa karena perkataan kita?”Beliau bersabda,”Hus. Bukankah kebanyakan orang terjungkal ke neraka akibat dari ulah lidah mereka

 

(Hadits ini Hasan, diriwayatkan oleh Ad-Darutquthni dan yang lain)

Sumber : Hadist ke-29 Arbain An-Nawawi