Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah bersabda : “Setiap ruas tulang tubuh manusia wajib dikeluarkan shadaqahnya setiap hari ketika matahari terbit. Mendamaikan secara adil dua orang yang bertikai adalah shadaqah, membantu orang lain menaiki kendaraan atau mengangkatkan barang ke atas kendaraannya adalah shadaqah, kata – kata yang baik adalah shadaqah, tiap – tiap langkah untuk mengerjakan shalat (di masjid) adalah shadaqah, dan menyingkirkan duri dijalan adalah sahaqah.”

 

(h.r. Bukhari dan Muslim)