Abu Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Anshari ra. berkata, ada seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah saw., “Jika aku shalat lima waktu, berpuasa Ramadhan, menghalalkan yang halal dan mengharamkan yang haram. Lalu aku tidak menambah selain amalan itu. Apakah aku masuk surga?” Beliau menjawab, ‘Ya’. (h.r. Muslim)

Imam Nawawi berkata, “Mengharamkan yang haram artinya menjauhinya, dan menghalalkan yang halal artinya melakukannya dengan meyakini kehalalannya.”

 

Advertisements