Abu Hurairah ra. berkata, Rasulullah saw. bersabda, “Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah ia berkata baik atau diam. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah ia menghormati tetangga. Barangsiapa beriman kepada Allah dan hari Akhir, hendaklah ia memuliakan tamu.”

 

 (h.r. Bukhari dan Muslim)