Dari Ibnu ‘Abbas r.a. berkata, Rasulullah s.a.w. bersabda : “Tiada hari-hari yang mana amal shalih lebih disukai oleh Allah daripada dalam sepuluh hari permulaan bulan Dzulhijjah”. Para shahabat bertanya: “Wahai rasulullah, walaupun berjuang pada jalan Allah?”. Beliau bersabda :”Walaupun berjuang pada jalan Allah, kecuali seseorang yang keluar dengan jiwa dan hartanya kemudian ia tidak menginginkan balasan apa-apa dari yang dikorbankannya itu”.

 

 (h.r. Bukhari)