Dari Abul Khaththab Qatadah berkata : “Saya bertanya kepada Anas : Apakah para shahabat Rasulullah saw. itu biasa berjabatan tangan ?”. Ia menjawab “Ya”

 

[ HR. Bukhari]

Advertisements