Dari Abu Hurairah r.a. berkata : “Nabi saw. mencium Al Hasan bin ‘Ali r.a., kemudian Al Aqra’ bin Habis berkata : “Saya mempunyai sepuluh anak, tetapi saya tidak pernah mencium seorang pun diantara mereka”. Maka Nabi saw. bersabda : “Barangsiapa yang tidak mempunyai rasa kasih sayang maka tidak akan dikasihsayangi”.”.

 

[ HR. Bukhari dan Muslim]

Advertisements