Dari Abu Hurairah r.a. berkata Rasulullah saw. bersabda : “Barangsiapa yang menghadiri jenazah sampai dishalatkan maka ia mendapat pahala satu qirath, dan barangsiapa yang menghadirinya sampai jenazah itu dikuburkan maka ia mendapat pahala dua qirath”. Ada seorang bertanya : “Apakah dua qirath itu ?. Beliau menjawab : “sebesar dua gunung yang besar””.

 

[ HR. Bukhari dan Muslim ]

Advertisements