Dari Aisya r.a. berkata Rasulullah saw. bersabda : “Setiap mayit yang dishalatkan oleh seratus orang muslim dimana kesemuanya meminta syafa’at untuknya, niscaya mayit itu akan mendapatkan syafa’at”

 

[ HR. Muslim ]

Advertisements