Dari Abu Sa’id Al Khudry r.a. berkata, Rasulullah saw. bersabda : “Bila jenazah telah diletakan dan diangkat orang pada pundak mereka, maka bila jenazah itu adalah orang shalih, ia berkata : “Cepatlah antarkan aku”. Tetapi bila jenazah itu bukan orang yang shalih, ia berkata kepada keluarganya : “Aduh alangkah celakanya, akan dibawa ke mana aku ini ?”. Segala sesuatu selain manusia mendengar apa yang dikatakan oleh jenazah itu: Seandainya manusia mendengarnya niscaya ia akan pingsan”.

 

[ HR. Bukhari]

Advertisements