Dari Shakr bin Wada’ah Al Ghamidy Ash Shahaby r.a. bahwasanya Rasulullah saw. berdo’a :

“Allaahumma baarik li ummatii fii bukuurihaa”. (Wahai Allah berilah berkat ummatku terutama pada pagi harinya). Dan bila beliau melepas pasukan atau bala tentara maka beliau melepaskannya pada pagi hari. Shakr adalah seorang pedagang maka ia mengirimkan dagangannya pada pagi hari, kemudian ia menjadi kaya dan banyak hartanya”.

[ HR. Abu Daud dan At Turmudzy]

Advertisements