Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda :

 

“Maukah kamu sekalian aku tunjukan sesuatu yang mana dengan sesuatu itu Allah akan menghapus dosa-dosamu dan dengan sesuatu itu pula Allah akan mengangkatnya beberapa derajat?”. Para Sahabat menjawab : “Baiklah wahai Rasulullah”. Beliau bersabda : “Yaitu menyempurnakan wudlu atas hal-hal yang tidak disukai, memperbanyak langkah ke masjid-masjid dan menantikan shalat sehabis shalat. Maka itulah yang dinamakan Ar Ribath, maka itu yang dinamakan Ar Ribath (mengikatkan diri dalam ketaatan)
 

[HR. Muslim]

Advertisements