Dari Abu Zuhair ‘Umarah bin Ruwaibah r.a. berkata : “Saya mendengar Rasulullah saw. bersabda :

Tidak akan masuk neraka seseorang yang mengerjakan shalat sebelum terbit matahari dan sebelum terbenamnya, maksudnya shalat Shubuh dan shalat Ashar

[HR Muslim]

Advertisements