Dari Abu Hurairah r.a. bahwasanya Rasulullah saw. bersabda :

“Maukah kamu sekalian aku tunjukan sesuatu yang mana dengan sesuatu itu Allah akan menghapus dosa-dosamu dan dengan sesuatu itu pula Allah akan mengangkatnya beberapa derajat ?”. Para sahabat menjawab : Baiklah wahai Rasulullah”. Beliau bersabda  : “Yaitu menyempurnakan wudhu’ atas hal-hal yang tidak disukai, memperbanyak langkah ke masjid-masjid dan menantikan shalat sehabis shalat. Maka itulah dinamakan Ar Ribath (mengikatkan diri dalam ketaatan)”

 [Riwayat Muslim]

Advertisements