Dari Abu Hurairah r.a berkata, Rasulullah saw. bersabda :

 “Apabila salah seorang diantara kamu sekalian itu berpuasa maka janganlah berkata kotor dan janganlah ribur-ribut. Jika ada seseorang mencaci maki atau mengajak berkelahi maka hendaklah ia berkata : “ Sesungguhnya saya sedang berpuasa”

 [Riwayat Bukhari dan Muslim]

Advertisements