Dari Ibnu Mas’ud r.a. berkata :

“Saya bertanya : Wahai Rasulullah, amal perbuatan apakah yang paling disukai oleh Allah ta’ala ?.

Beliau menjawab : “Shalat tepat pada waktunya”. Saya bertanya : “Kemudian apa ?”. Beliau menjawab : “Berbuat baik kepada dua orang tua”. Saya bertanya lagi : “Kemudian Apa ?”. beliau menjawab : “Berjihad pada jalan Allah”.

 [Riwayat Bukhari dan Muslim]